Planer/plans

Vi har planer på parning hösten 2019.

Mamma till D-kullen blir Tinklecrest Angeleyes Angie, om alla hälsotester går bra såklart.
Mer info om hane kommer senare.

Tinklecrest Angeleyes Angie ”Gucci” Foto: Sofia Borgh

Alla valpar är registrerade hos Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket.

Vi följer Svenska Kennelklubbens regler och rasklubbens rekommendationer gällande avel och försäljning.

 Endast friska, sunda och rastypiska hundar används i avel.

 Alla valpar säljs med dolda-fel försäkring hos IF och är veterinärbesiktade innan leverans.

 Mer information om rasen och annan information finns att hitta på följande hemsidor:

Svenska Kennelklubben/skk.se

Rasklubben/ccclub.se

chinesecrested.no

Jordbruksverket

 

 

 


© Tinklecrest