Planer/plans

Inga planer just nu.

Alla valpar är registrerade hos Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket.

Vi följer Svenska Kennelklubbens regler och rasklubbens rekommendationer gällande avel och försäljning.

 Endast friska, sunda och rastypiska hundar används i avel.

 Alla valpar säljs med dolda-fel försäkring hos IF och är veterinärbesiktade innan leverans.

 Mer information om rasen och annan information finns att hitta på följande hemsidor:

Svenska Kennelklubben/skk.se

Rasklubben/ccclub.se

chinesecrested.no

Jordbruksverket

 

 

 


© Tinklecrest