Planer/plans

Vi väntar valpar

21 juli 2020

Eyden är dräktig!
Föräldrarna till D-kullen blir:

Mor: Proud Pony Going Into Oblivion ”Eyden”

Far: DKCH VDHJCH LTCH SECH DKJW-18 FrühjahrsJW-19 ZechenJW-19 DKJCH KLBJCH DTJCH
Oblivion Deez Nuts ”Duke” 

Alla våra valpar är registrerade hos Svenska Kennelklubben.

Vi följer Svenska Kennelklubbens och Jordbruksverkets regler och rasklubbens rekommendationer gällande avel och försäljning.

 Endast friska, sunda och rastypiska hundar med bra temperament används i avel.

 Alla valpar säljs med dolda-fel försäkring hos Agria Djurförsäkring och är veterinärbesiktade innan leverans.

Vi är diplomerade uppfödare av Svenska Kennelklubben (har genomgått SKK’s uppfödarutbildning)

 Mer information om rasen och annan information finns att hitta på följande hemsidor:


© Tinklecrest